Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Vyhlášení výzvy č. C1

Upozorňujeme Vás, že byla vyhlášena výzva na podporu sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče . Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.

 
28. 06. 2013

Krátký dotazník ESF

Vážení návštěvníci webu a registrovaní uživatelé, jménem řídícího orgánu OP LZZ se na vás obracíme s prosbou o vyplnění krátkého on-line dotazníku.

 
28. 06. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 7. 2013

V pondělí 1. července 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
27. 06. 2013

Osobní konzultace s Externím administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 1.1 (výzvy č. 23, 33, 35, 52 a 94) na červenec až září 2013.

 
24. 06. 2013

Změna variabilního symbolu u projektů ve výzvách identifikovaných písmenem

Rádi bychom Vás informovali o změně tvorby variabilního symbolu v případě vystavování plateb na projekty z výzev, které ve své identifikaci obsahují písmeno (např. A4, B7, B9). Do variabilního symbolu lze zadávat pouze číselné hodnoty, písmena proto musí být nahrazena číslicemi.

 
21. 06. 2013

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Dne 5. 6. 2013 vyhlásilo MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, veřejnou zakázku, jejímž cílem je získat informace potřebné pro efektivní nastavení podpory dané cílové skupiny v rámci programového období 2014-2020.

 
13. 06. 2013

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ dne 15. 6. 2013

V sobotu 15. 6. 2013 od 8:00 do 16:00 hod. nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
13. 06. 2013

Revize výzvy č. 30

Upozorňujeme, že byla revidována výzva č. 30 OP LZZ Sociální ekonomika. Prodlouženo bylo datum ukončení příjmu žádostí a byla navýšena alokace.

 
11. 06. 2013

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76, 77 a 88) na červenec až září 2013.

 
10. 06. 2013

Publicita Evropského roku aktivního stárnutí (EY2012)

Upozorňujeme, že byly uveřejněny podklady pro projekty, které jsou v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity zaměřeny na osoby starší 50 let a kromě povinných log OP LZZ musí používat i logo Evropského roku 2012.

 
06. 06. 2013

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2012

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2012, schválená Monitorovacím výborem OP LZZ dne 29. května 2013.

 
06. 06. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 3. 6. 2013

V pondělí 3. června 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 05. 2013

Seminář pro žadatele ve výzvě č. B9

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF pro oblast podpory 1.1 OP LZZ si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. B9 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
27. 05. 2013

Prodloužení výzvy č. B3 EDUCA IV

Vzhledem k nízkému počtu dosud přijatých žádostí dochází k prodloužení termínu pro odevzdávání žádostí do 10. června 2013 do 12 hod.

 
24. 05. 2013

Odstávka databáze produktů 27.5.2013

Upozorňujeme, že odstávka databáze produktů ESF, původně plánovaná na 22. 5. 2013, byla přesunuta na pondělí 27. 5. 2013 od 7 do 11 hodin. Za případné komplikace se omlouváme.

 
22. 05. 2013

Informace k partnerství v projektech OP LZZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna nová stránka, která obsahuje informace o realizaci projektů OP LZZ v partnerství: základní vymezení, odkazy na závazné pokyny, vzory partnerských smluv a doporučující materiály k partnerství v projektech.

 
21. 05. 2013

Odstávka webu a databáze produktů 22.5.2013 - AKTUALIZACE

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Odstávka webu proběhla dnes mezi 11:15 a 12:15 a nyní již je web plně funkční. Plánovaná odstávka databáze produktů byla z technických důvodů odložena. O novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

 
21. 05. 2013

Informace pro žadatele ve výzvě č. A7

V rámci výzvy č. A7 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, bylo předloženo celkem 235 projektů. V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

 
21. 05. 2013

Vyhlášení výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. B9 OP LZZ, oblast podpory 1.1 - zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, zaměřená na posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů. 1. dílčí uzávěrka příjmu žádostí je 30.6.2013. Termíny dalších dílčích uzávěrek budou zveřejněny na www.esfcr.cz.

 
15. 05. 2013

Prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 96

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 96 OP LZZ, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

 
13. 05. 2013