Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Informace k hodnocení žádostí k výzvě č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost

V rámci výzvy č. 23 oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků bylo doručeno 691 žádostí o finanční podporu. Celkové náklady předložených projektů přesahují 2 mld. Kč. Z důvodu velkého množství předložených žádostí bylo prodlouženo hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti. K věcnému hodnocení bylo předáno 513 žádostí. Výsledky věcného hodnocení jsou průběžně ukládány do informačního systému. Aktuální stav jednotlivých žádostí lze sledovat v aplikaci Benefit7, a to v tabulce konto žádostí, sloupci stav zpracování žádosti. Aktuálně probíhá zpracování výsledků z věcného hodnocení a příprava podkladů pro zasedání výběrové komise. Závěrečné výsledky hodnocení projektů předložených do výzvy č. 23 budou vyhlášeny v průběhu měsíce dubna po zasedání výběrové komise. Výsledky hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz  a jednotliví žadatelé budou informování písemně.

 
11. 03. 2009

Výsledky výběrového procesu výzvy č. 12

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejnění výsledků 1. a 2. kola výzvy č.12 k předkládání grantových projektů v rámci GG Mezinárodní spolupráce. Soubory s výsledky naleznete pod níže uvedenými odkazy.

 
11. 03. 2009

Upozornění: zrušení uzávěrek u výzvy č. 13

U výzvy č. 13 OP LZZ k předkládání regionálních individuálních projektů v oblasti podpory 2.1 (úřady práce) došlo ke zrušení uzávěrek pro příjem projektů. Změnu textu výzvy naleznete pod níže uvedenými odkazy.

 
09. 03. 2009

Revize 7 příruček z „Desatera OP LZZ“

Dne 2. března 2009 vydal Řídící orgán revizi 7 příruček desatera (D1, D2, D4, D5, D6, D7 a D9). Aktuální verze těchto příruček naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
09. 03. 2009

Hodnocení žádostí u výzvy č. 26

V rámci výzvy č. 26 bylo doručeno 527 žádostí o finanční podporu. Celkové náklady předložených projektů přesahují 2 mld. Kč. Z důvodu velkého množství předložených žádostí bylo prodlouženo hodnocení formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti o 1 měsíc. K věcnému hodnocení bylo předáno 505 žádostí. Výsledky věcného hodnocení jsou průběžně ukládány do informačního systému; je tedy možné aktuální stav u jednotlivých žádostí sledovat v aplikaci Benefit7, a to v tabulce konto žádostí, sloupci stav zpracování žádosti. Aktuálně probíhá zpracování výsledků z věcného hodnocení a příprava podkladů pro zasedání výběrové komise, které je předběžně plánováno na 1. polovinu dubna.

 
06. 03. 2009

Upozornění: výzva č. 12 byla uzavřena

Výzva č. 12 OP LZZ - Mezinárodní spolupráce je uzavřena z důvodu zavedení nepřímých nákladů a s tím spojeného podstatného administrativního zjednodušení, které tato výzva ještě neobsahuje.

 
02. 03. 2009

Odstávka aplikace Benefit7

Upozornění pro žadatele. V pondělí 2. března 2009 je plánovaná celodenní odstávka aplikace Benefit7. Z tohoto důvodu nebude možné pracovat na žádostech o finanční podporu. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
24. 02. 2009

Příklady nesrovnalostí v projektech

Pod níže uvedeným odkazem naleznete nově zveřejněný dokument s příklady nejčastějších nesrovnalostí, které se objevily v projektech v rámci programovacího období 2004–2006. Zkušenosti zde uvedené můžete využít při přípravě a realizaci projektů v aktuálním programovém období.

 
11. 02. 2009

Odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+

Upozorňujeme uživatele aplikace Benefit7 a Monit7+, že z důvodu údržby systémového infrastruktury CRR ČR budou obě aplikace nepřístupné v sobotu 24. 1. 2009 od 8:00 do 14:00 hod. Dále budou prováděny údržbové práce ve výpočetním středisku Ministerstva financí ČR. Z tohoto důvodu může dojít k výpadkům ARES a dalších informačních systémů. Omlouváme se za případné nepříjemnosti. Děkujeme za pochopení.

 
23. 01. 2009

Pozvánka na informační workshop IOP a OPLZZ

Ministerstvo vnitra si dovoluje pozvat žadatele o podporu v prioritních osách č. 1. Modernizace veřejné správy a č. 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě z IOP a č. 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy z OPLZZ na informační workshop 26.února 2009 v Praze, hotel Don Giovanni.

 
22. 01. 2009

Odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+

Upozorňujeme uživatele aplikace Benefit7 a Monit7+, že z důvodu údržby systémového prostředí Centra pro regionální rozvoj ČR budou obě aplikace nepřístupné v sobotu 17. 1. 2009 od 8:00 do 10:00 hod. Děkujeme za pochopení.

 
16. 01. 2009

Spuštění nového portálu ESF

3.12.2008 byla spuštěna nová verze portálu ESF. Obsahuje řadu novinek a vylepšení, a proto si vám je dovolujeme krátce představit.

 
03. 12. 2008

Studie - Možnosti využití globálních grantů v ČR v programovacím období 2007-2013

Analýza potenciálu pro využití mechanismu globálních grantů v rámci OPPLZ.

 
23. 10. 2008

Inspirováno skutečnými příběhy

Televizní kampaň na představení Evropského sociálního fondu.

 
23. 10. 2008

Rekvalifikační kurzy v rámci projektu "Polygrafické profese"

 
23. 10. 2008

Podklady pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory

 
23. 10. 2008

Příběhy

Publikace Příběhy dokumentuje 11 úspěšných projektů Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu a integraci Romů na trh práce a do společnosti.

 
23. 10. 2008

Výzva k veřejné diskuzi k evaluačnímu plánu 2008 - 2015

 
09. 09. 2008

Předpokládaný harmonogram výzev k předkládání grantových a individuálních projektů

 
06. 03. 2008

Registrace do Databáze hodnotitelů pro OPLZZ

Řídící orgán OP LZZ připravil novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007 - 2013. Registrace do této databáze je možná od 19. února 2008

 
20. 12. 2007