Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Příběhy

Publikace Příběhy dokumentuje 11 úspěšných projektů Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu a integraci Romů na trh práce a do společnosti.

 
23. 10. 2008

Výzva k veřejné diskuzi k evaluačnímu plánu 2008 - 2015

 
09. 09. 2008

Předpokládaný harmonogram výzev k předkládání grantových a individuálních projektů

 
06. 03. 2008

Registrace do Databáze hodnotitelů pro OPLZZ

Řídící orgán OP LZZ připravil novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007 - 2013. Registrace do této databáze je možná od 19. února 2008

 
20. 12. 2007

Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost

Dne 16. října 2007 byly slavnostně podepsány první tři české operační programy, přes které do České republiky poputují první evropské peníze pro programové období 2007-13. Jedná se o neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita, díky kterým mohou čeští žadatelé získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR (spolu s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca 124,2 mld. Kč).

 
07. 06. 2007

Zábavně naučný film o ESF „Nová šance pro Vás“

Film je rozdělen na dvě části. První „Nová šance pro Vás“ představuje Evropský sociální fond v ČR a úspěšné projekty, jejichž předkladatelé získali finance z ESF. Druhá část „Jak získat podporu“ je praktickým návodem, jak postupovat při psaní a předkládání projektů.

 
30. 03. 2006