Zpět

Cyklus seminářů k výzvě č. B7

Cyklus seminářů k výzvě č. B7

Upozorňujeme, že vyhlašovatel výzvy B7, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, připravil třetí cyklus seminářů pro žadatele, které na sebe navazují (seminář k výzvě B7 a seminář k sociálním inovacím).

Doporučujeme se zúčastnit obou seminářů.

1) Seminář pro žadatele k výzvě B7  

Zájemci mohou absolvovat seminář pro žadatele k výzvě B7, jehož obsahem bude seznámení s obsahovou a procesní stránkou výzvy.

  • Termín 9. 8. 2013, 10:00 – 14:00 h, (MPSV, Karlovo náměstí 1, Praha 2, zasedací místnost v přízemí)

Upozornění:

SEMINÁŘ 9. 8. 2013 JE PLNĚ OBSAZEN

 

 

 

2) Seminář pro žadatele k sociálním inovacím

Navazující seminář pro žadatele k sociálním inovacím je určen pouze absolventům prvního semináře a bude zaměřen na hlubší seznámení se se sociálními inovacemi.

  • Termín 15. 8. 2013, 10:00–17:00 h, (MPSV, Karlovo náměstí 1, Praha 2, zasedací místnost v přízemí)

Upozornění:

1)      Pro účast na semináři je třeba se zaregistrovat na  adrese jana.mala@mpsv.cz, případně  monika.hamplova@mpsv.cz.

2)      Nejpozději dne 14. 8. (do 16:00 hod.) je třeba odeslat koncept sociální inovace v rozsahu max. jedné strany A4, podle níže uvedené struktury. Koncept odešlete emailem na adresu petra.kottova@mpsv.cz  a  akaderabkova@volny.cz.

(Odeslání konceptu je podmínkou pro účast na semináři).

Koncept formulujte stručně a výstižně (v klíčových bodech). Důležitá jsou fakta. Buďte odvážní a zároveň se dobře seznamte s tím, co je realizováno jinde, zejména v zahraničí.

Struktura konceptu:

I)        Podstata problému a naléhavost jeho řešení. (Jděte ke kořenům a jejich příčinám).

II)      Novost předkládaného řešení ve srovnání se stávajícími postupy. (Seznamte se předem důkladně s dosavadní praxí v ČR i zahraničí).

III)    Jaké zlepšení nové řešení přináší a jak toto zlepšení prokážete (sociální impakt).

IV)   Jak jsou do řešení zapojeni jeho aktéři (aktivně, jako spolutvůrci).

Koncepty sociálních inovací obdržené od účastníků budou využity pro konkretizaci obsahového zaměření semináře a v případě zájmu také pro individuální konzultaci.  

Specifického semináře se mohou účastnit pouze žadatelé, kteří absolvovali základní seminář  9.8.2013 (případně 1.7. či 28.5.).       

Související odkazy:

Text výzvy

Trvání akce: 9. 8. 2013  12:00  — 9. 8. 2013  16:00 
 
Vytvořeno: 31. 7. 2013
 
Aktualizováno: 6. 8. 2013