Zpět

Semináře pro žadatele k výzvě č. B7

Semináře pro žadatele k výzvě č. B7

Upozorňujeme, že vyhlašovatel výzvy B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace připravil pátý cyklus seminářů pro žadatele, které na sebe navazují (k výzvě B7 a k sociálním inovacím). Doporučujeme zúčastnit se obou seminářů.

1) Základní seminář pro žadatele k výzvě B7 

Zájemci mohou absolvovat seminář pro žadatele k výzvě B7, jehož obsahem bude seznámení s obsahovou a procesní stránkou výzvy.

 • 1. 10. 2013, 10:00 – 14:00
 • MPSV, Karlovo náměstí 1, Praha 2, zasedací místnost v přízemí

Podmínky registrace:

 • Pro účast na semináři je třeba zaregistrovat se na emailové adrese jana.mala@mpsv.cz, případně monika.hamplova@mpsv.cz.
 • Kapacita místnosti je omezena, z tohoto důvodu žádáme o účast max. dvou osob za organizaci či potenciálního žadatele.
 • Občerstvení na semináři není zajištěno .

2) Specifický seminář pro žadatele k sociálním inovacím

Navazující seminář pro žadatele k sociálním inovacím je určen pouze absolventům prvního semináře a bude zaměřen na hlubší seznámení se sociálními inovacemi.

 • 03. 10. 2013, 10:00 –17:00
 • MPSV, Karlovo náměstí 1, Praha 2, zasedací místnost v přízemí

Podmínky registrace:

 • Specifického semináře se mohou účastnit pouze žadatelé, kteří absolvovali základní seminář 1. 10. 2013.

 • Pro účast na semináři je třeba zaregistrovat se na emailové adrese jana.mala@mpsv.cz, případně  monika.hamplova@mpsv.cz.

 • Nejpozději do 2. 10. 2013 do 12:00 odeslat jednostránkový koncept sociální inovace v rozsahu max. jedné strany A4, podle níže uvedené struktury. Koncept odešlete emailem na adresu linda.janatova@mpsv.cz a  akaderabkova@volny.cz
 • Občerstvení na semináři není zajištěno .

Koncept sociální inovace

Koncept formulujte stručně a výstižně (v klíčových bodech). Důležitá jsou fakta. Buďte odvážní a zároveň se dobře seznamte s tím, co je realizováno jinde, zejména v zahraničí.

Struktura konceptu:

 1. Podstata problému a naléhavost jeho řešení. (Jděte ke kořenům a jejich příčinám.)
 2. Novost předkládaného řešení ve srovnání se stávajícími postupy. (Seznamte se předem důkladně s dosavadní praxí v ČR i zahraničí.)
 3. Jaké zlepšení nové řešení přináší a jak toto zlepšení prokážete (sociální impakt).
 4. Jak jsou do řešení zapojeni jeho aktéři (aktivně, jako spolutvůrci).

Koncepty sociálních inovací obdržené od účastníků budou využity pro konkretizaci obsahového zaměření semináře a v případě zájmu také pro individuální konzultaci.  

 

Trvání akce: 1. 10. 2013  12:00  — 1. 10. 2013  16:00 
 
Vytvořeno: 20. 9. 2013
 
Aktualizováno: 20. 9. 2013