Zpět

Specifický seminář k sociálním inovacím

Specifický seminář k sociálním inovacím

Upozorňujeme, že vyhlašovatel výzvy B7 OP LZZ na podporu sociálních inovací připravil poslední specifický seminář pro žadatele.

Na rozdíl od předešlých vzdělávacích cyklů se nyní jedná pouze o seminář zaměřený na hlubší seznámení se sociálními inovacemi, kterému z kapacitních důvodů nebude předcházet základní seminář k výzvě B7. S konkrétními dotazy k projektové a finanční stránce výzvy B7 se žadatelé musejí obrátit na kontaktní osoby uvedené ve výzvě.

Termín a místo konání:

 • 22. 11. 2013, 10:00 – 17:00
 • MPSV, Kartouzská 4, Praha 5, zasedací místnost S 27
 • Lektorka Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.
 • Občerstvení na semináři není zajištěno

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA.

Podmínky registrace:

 • Pro účast na semináři je třeba zaregistrovat se na adrese jana.mala@mpsv.cz, případně  monika.hamplova@mpsv.cz.  Při přihlašování udávejte své jméno a název organizace.
 • Z důvodu omezené kapacity místnosti (max. 50 osob) je možná účast pouze jednoho zájemce za organizaci.
 • Nejpozději do 18. 11. 2013 do 12:00 odešlete jednostránkový koncept sociální inovace v rozsahu max. jedné strany A4, podle níže uvedené struktury. Koncept odešlete na adresy petra.kottova@mpsv.cz (linda.janatova@mpsv.cz) a akaderabkova@volny.cz
 • Dotazy k výzvě B7 posílejte na kontakní osobu výzvy linda.janatova@mpsv.cz.

Koncept sociální inovace

Koncept formulujte stručně a výstižně (v klíčových bodech). Důležitá jsou fakta. Buďte odvážní a zároveň se dobře seznamte s tím, co je realizováno jinde, zejména v zahraničí.

Struktura konceptu:

 1. Podstata problému a naléhavost jeho řešení. (Jděte ke kořenům a jejich příčinám.)
 2. Novost předkládaného řešení ve srovnání se stávajícími postupy. (Seznamte se předem důkladně s dosavadní praxí v ČR i zahraničí.)
 3. Jaké zlepšení nové řešení přináší a jak toto zlepšení prokážete (sociální impakt).
 4. Jak jsou do řešení zapojeni jeho aktéři (aktivně, jako spolutvůrci).

Koncepty sociálních inovací obdržené od účastníků budou využity pro konkretizaci obsahového zaměření semináře a v případě zájmu také pro individuální konzultaci.  

Trvání akce: 22. 11. 2013  12:00  — 22. 11. 2013  19:00 
 
Vytvořeno: 31. 10. 2013
 
Aktualizováno: 20. 11. 2013