Zpět

Možnosti získat podporu na projekty sociální inovace

Vážení uživatelé ESF ČR, dovolujeme si vás upozornit, že na projekty z oblasti sociální inovace je možné získat podporu nejen ve výzvě č. B7 OP LZZ, ale i z jiných zdrojů.

Cena SozialMarie

Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2014.

Podporu pro již realizované inovační projekty uděluje rakouská nadace Unruhe. Inovace novým způsobem řeší sociální problémy, využívají nové příležitosti, zapojují opomíjené cílové skupiny. 

Nadace uděluje ceny SozialMarie pro úspěšné sociální inovátory ze zemí střední a východní Evropy, včetně celé České republiky – připraveno je 15 ocenění v celkové hodnotě 42.000 EUR. Pro svoje favority hlasují také příznivci sociálních inovací na internetu. Na jejich základě je udělována cena publika.

V loňském roce inovátoři z ČR výrazně uspěli jak v nominovaných, tak i oceněných projektech.

Bližší informace o podmínkách podpory, kritériích hodnocení projektů a přehled projektů oceněných v minulosti naleznete na stránkách nadace.

Evropská soutěž Sociální Inovace 2013

Uzávěrka přihlášek je 11. prosince 2013.  

Podporu na realizaci inovačních řešení lze získat i v rámci soutěže pořádané Evropskou komisí „European Social Innovation Competition, the Job Challange“.

Tato soutěž je zaměřena na sociální inovace v oblasti vytváření pracovních příležitostí, objevování mladých talentů a nových forem práce. Každý ze 3 nejlepších návrhů obdrží cenu ve výši 30 000 EUR, 30 semifinalistů se může zúčastnit workshopů s mentory pro rozvoj předloženého inovačního řešení.

Související odkazy:

 


 
Uveřejněno: 5. 12. 2013
 
Aktualizováno: 5. 12. 2013