Zpět

Prezentace ze semináře k Age Managementu a Gender Mainstreamingu

Dovolujeme si upozornit, že byly publikovány prezentace ze semináře věnovaného výstupům z mezinárodních tématických sítí pro Age Management a Gender Mainstreaming.

Dne 19. března 2013 se v Praze uskutečnil seminář věnovaný tématu genderového mainstreamingu a age managementu. Účelem semináře bylo představit dvě z mezinárodních sítí, které podpořila Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, v rámci Akčního plánu na podporu mezinárodní spolupráce na úrovni EU v období 2009-2012.

Informace ze semináře včetně prezentací naleznete zde.

Související odkazy:

 


 
Uveřejněno: 2. 4. 2013
 
Aktualizováno: 2. 4. 2013