Zpět

Výsledky výzvy č. B5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. B5, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního
a rodinného života.

Zprávu o výsledcích výběrového procesu naleznete ke stažení zde.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 30. 7. 2013
 
Aktualizováno: 30. 7. 2013