Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Zahájení činnosti externího administrátora pro grantové projekty v oblasti podpory 1.2 a 2.1

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti a 1.2 – Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků a množství administrovaných monitorovacích zpráv uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností Národní vzdělávací fond, o.p.s., která bude vykonávat roli externího administrátora v těchto oblastech s cílem posílit administrativní zajištění výzev č. 36, 44 a 63.

 
11. 04. 2012

Vyhlášení výzvy č. 89

Dne 10. 4. 2012 byla vyhlášena výzvy č. 89 OP LZZ, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

 
10. 04. 2012

Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. 88

Upozorňujeme žadatele výzvy č. 88 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, že byly zveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele.

 
05. 04. 2012

Zodpovídání dotazů u výzvy č. 86

Prosíme žadatele výzvy č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, aby sledovali na ESF Fóru diskuzi k této výzvě a již zodpovězené dotazy.

 
04. 04. 2012

Informace pro příjemce výzvy č. 74

U výzvy č. 74 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti, bylo uveřejněno 6 souborů s informacemi pro příjemce.

 
04. 04. 2012

Harmonogram předkládání projektů u výzvy č. 87

Na stránce výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, byl uveřejněn předpokládaný harmonogram předkládání projektových žádostí a zasedání výběrových komisí.

 
02. 04. 2012

Aktualizace příloh výzvy č. 76

Upozorňujeme příjemce výzvy č. 76, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, že došlo k aktualizaci příloh.

 
30. 03. 2012

Vyhlášení výzvy č. 92

Dne 30. 3. 2012 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, výzvu č. 92 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
30. 03. 2012

Vliv změny zákona o veřejných zakázkách na zadavatele v OP LZZ

Informace o dopadech zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na postavení zadavatelů zakázek v OP LZZ.

 
28. 03. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7 a Benefit7 2. 4. 2012

V pondělí 2. dubna 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ .

 
28. 03. 2012

Písemná konzultace projektového záměru v rámci výzvy č. 86

Upozorňujeme žadatele výzvy č. 86 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, že z kapacitních důvodů je standardně poskytována pouze 1 písemná konzultace projektového záměru.

 
27. 03. 2012

Prezentace na semináře pro příjemce k výzvě č. 74

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace na semináře pro příjemce k výzvě č. 74 OP LZZ, oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
19. 03. 2012

Platby z Evropské unie na OP LZZ nejsou pozastaveny

V návaznosti na aktuální zprávy v médiích týkající se pozastavení plateb z rozpočtu Evropské unie bychom rádi ujistili své příjemce i širokou veřejnost, že toto opatření se OP LZZ netýká a nemá na naše příjemce a žadatele žádný vliv.

 
16. 03. 2012

ESF na Jobs expo 2012

Evropský sociální fond v ČR se prezentuje na 2. ročníku mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí Jobs expo 2012, který se koná 15. a 16. března 2012 na Výstavišti v Praze Holešovicích.

 
15. 03. 2012

Revize příruček a formulářů

Upozorňujeme, že k 15. 3. 2012 byly uveřejněny revidované verze příruček a formulářů OP LZZ.

 
14. 03. 2012

Pozvánka na „4. Transnational Partner Forum" ve Varšavě

Vážení zájemci o realizaci mezinárodních projektů, Řídící orgán OP LZZ pro vás opět připravil možnost nalézt zahraničního partnera pro váš projekt na mezinárodním fóru.

 
13. 03. 2012

Vyhlášení výzvy č. 91 k předkládání grantových projektů - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
13. 03. 2012

Osobní konzultace s Externím administrátorem ŘO pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost osobní konzultace pro projektové záměry k vyhlášené výzvě č.88 v oblasti podpory 3.4 na konzultačních místech Externího administrátora Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (EA).

 
09. 03. 2012

Vzorová smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Upozorňujeme, že byla uveřejněna vzorová smlouva o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku.

 
08. 03. 2012

Vyhlášení výzvy č. 88

Dne 1. 3. 2012 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF výzvu č. 88 OP LZZ v oblasti podpory 3.4 zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
29. 02. 2012