Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Prodloužení platnosti výzvy č. 46

Upozorňujeme, že platnost výzvy č. 46 k předkládání individuálních projektů, které přispějí ke zvyšování adaptability lékařských i nelékařských zaměstnanců zdravotnických zařízení a konkurenceschopnosti organizací prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, byla prodloužena o rok.

 
30. 12. 2009

Vyhlášení výzvy č. 56

Dne 30. 12. 2009 byla zveřejněna výzva výzva č. 56 Ministerstva práce a sociálních věcí, Odboru implementace programů ESF v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
30. 12. 2009

Plánovaná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

V úterý 5. 1. 2010, od 8:00 do 17:00 hodin, proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+ OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
28. 12. 2009

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2010

Řídící orgán OP LZZ přeje žadatelům, příjemcům i všem ostatním lidem spojeným s Evropským sociálním fondem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně úspěchů nejen s projekty.

 
23. 12. 2009

Aktualizace evaluačního plánu 2008 - 2015

Řídící orgán programu OP LZZ v souladu s metodikou Ministerstva vnitra pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a po jednání Pracovní skupiny pro evaluace (PSE) vyzývá evaluační komunitu k veřejné diskuzi o aktualizovaném evaluačním plánu pro hodnocení programu OP LZZ v období 2008 – 2015 s důrazem na nadcházející rok 2010.

 
21. 12. 2009

Mimořádná odstávka IS ARES

Od pátku 11.12.2009 od 18:00 do pondělí 14.12.2009 do 6:00 budou na síti ministerstva financí prováděny konfigurační práce na síťových zařízeních. Z tohoto důvodu nebude funkční vazba na aplikaci ARES (ověřování). Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
08. 12. 2009

Uveřejnění kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 23 a 35

U výzvy č. 23 a 35 byly aktualizovány tabulky kontaktních osob pro příjemce. Tabulka kontaktních osob u výzvy č. 35 bude průběžně doplňována.

 
08. 12. 2009

Výsledky výzvy č. 30

Dne 19. listopadu 2009 byly zveřejněny 1. dílčí výsledky výzvy č. 30 OP LZZ.

 
19. 11. 2009

Semináře pro žadatele a příjemce k výzvě č. 53

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele a příjemce v rámci výzvy IOP č. 06 - Technologická centra obcí s rozšířenou působností a výzvy č. 53 OP LZZ - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.

 
10. 11. 2009

Dotazníkové šetření v rámci "Ročního operačního vyhodnocení OP LZZ 2009"

V souvislosti s realizací evaluačního projektu „Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009", který pro MPSV vypracovává společnost RegioPartner s.r.o., bychom rádi jménem Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti požádali příjemce a potenciální žadatele o vyplnění internetového dotazníku.

 
04. 11. 2009

Vyhlášení výzvy č. 53

Dne 29. 10. 2009 byla zveřejněna výzva č. 53 Ministerstva vnitra České republiky, Odboru strukturálních fondů pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Výzva platí od úterý 3. 11. 2009. Od stejného data je možné podávat projektové žádosti.

 
29. 10. 2009

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE (výzva č. 23)

Vážení příjemci, v rámci výzvy č. 23 budete ve stanovených termínech předkládat "ZPRÁVU O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU". Tato zpráva se předkládá pouze ve formátu .doc (ve wordu). Řídící orgán Vás proto žádá, abyste data k monitorovacím zprávám do Benefitu7 nestahovali. Tímto je ztížená práce našich manažerů. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZ

 
23. 10. 2009

Otázky a odpovědi k výzvě č. 52 OP LZZ

U výzvy č. 52 byly dne 18. 11. 2009 aktualizovány odpovědi na často kladené otázky. Tematické sekce s otázkami a odpovědmi jsou aktualizovány jednou týdně.

 
21. 10. 2009

Upřesnění definice oprávněného žadatele ve výzvě č. 52

V textu výzvy č. 52 došlo k upřesnění definice oprávněného žadatele.

 
19. 10. 2009

Změna telefonních čísel

Upozorňujeme, že došlo ke změně telefonních čísel Odboru řízení pomoci z ESF (MPSV). Aktuální telefonní číslo na sekretariát odboru je 950 195 601.

 
19. 10. 2009

Mimořádná odstávka IS ARES MF ČR

V úterý 20.10.2009 budou probíhat plánované servisní práce ve výpočetním středisku MF. Z tohoto důvodu může docházet k výpadkům systému ARES a ostatních informačních systémů ministerstva financí.

 
19. 10. 2009

Vyhlášení výzvy č. 52

Dne 16. října 2009 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF výzvu č. 52 k předkládání  grantových projektů v oblasti podpory 1.1 - Adaptabilita zaměstnanců sdružení.

 
16. 10. 2009

Aktualizace Prováděcího dokumentu OP LZZ

Od 15. 10. 2009 platí nová verze Prováděcího dokumentu OP LZZ.

 
15. 10. 2009

Vyhlášení výzvy č. 51

Dne 15. října 2009 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF výzvu č. 51 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.  

 
15. 10. 2009

Revize 8 příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že bylo zveřejněno 8 revidovaných příruček tzv. desatera OP LZZ. Konkrétně jde o příručky D1, D2, D4, D5, D6, D8, D9 a D10. Nové verze těchto příruček jsou platné od 15. října 2009.

 
05. 10. 2009