Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Důležité upozornění pro příjemce - zadávání zakázek

Důležité upozornění pro zadávání zakázek v režimu zákona o veřejných zakázkách týkající se požadavku předložit v nabídce příslib bankovní instituce k poskytnutí bankovní záruky, vyplnění požadavků na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a stanovování pevného termínu pro dokončení plnění.

 
10. 09. 2013

Upozornění pro žadatele výzvy č. C2

Prosíme žadatele, aby při osobním doručení projektových žádostí ve výzvě č. C2 zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany předkládali 2 x předvyplněné Potvrzení o převzetí žádosti. Proces převzetí žádosti tak bude značně zrychlen a zjednodušen.

 
10. 09. 2013

Upozornění pro žadatele výzvy č. C1

Na stránce výzvy č. C1 OP LZZ, zaměřené na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, bylo zveřejněno důležité upozornění k vyplňování žádosti o finanční podporu.

 
28. 08. 2013

Výsledky výzvy č. B9

Upozorňujeme, že byly zveřejněny výsledky první uzávěrky výzvy č. B9 OP LZZ Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.

 
28. 08. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 9. 2013

V pondělí 2. září 2013 od 6:00 - 15:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 08. 2013

Výsledky výzvy č. 87

Dne 12. 8. 2013 byly zveřejněny 6. dílčí výsledky výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
12. 08. 2013

Výsledky výzvy č. A7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. A7 OP LZZ zaměřené na vzdělávání v sociálních službách.

 
12. 08. 2013

Výsledky výzvy č. B5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. B5, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

 
30. 07. 2013

Uzávěrky příjmu žádostí u výzvy č. B7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny uzávěrek příjmu žádostí ve výzvě č. B7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
26. 07. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 8. 2013

Ve čtvrtek 1. srpna 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 07. 2013

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a Monit7+ dne 27. 7. 2013

V sobotu 27. 7. 2013 od 8:00 do 14:00 hod. nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
24. 07. 2013

Revize výzvy č. C2

Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze textu výzvy č. C2 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně právní ochrany.

 
19. 07. 2013

Revize OP LZZ a programového dokumentu

Upozorňujeme, že k 17. červenci 2013 byly vydány nové verze Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a prováděcího dokumentu.

 
17. 07. 2013

Termíny dílčích uzávěrek výzvy č. B9

Ve výzvě číslo B9 byly stanoveny termíny díčích uzávěrek pro příjem žádostí

 
15. 07. 2013

Základní doporučení pro žadatele a příjemce

Řízení projektu je administrativně, ale i manažersky náročné. Jsme si této skutečnosti vědomi, a proto hledáme způsoby, jak tuto náročnost snížit. Na základě zkušeností našich pracovníků vznikla stručná doporučení, jak minimalizovat rizika spojená s realizací projektů financovaných z OP LZZ. Určena jsou žadatelům i příjemcům.

 
15. 07. 2013

Výsledky výzvy č. B2

Upozorňujeme, že byly publikovány výsledky výzvy č. B2, oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
10. 07. 2013

Osobní konzultace k sociálním inovacím (výzva B7)

V týdnu od 16. do 20. 12. 2013 budou realizovány osobní konzultace pro zájemce, kteří od MPSV obdrželi písemné stanovisko k inovačnímu záměru.

 
04. 07. 2013

Vyhlášení výzvy č. C1

Upozorňujeme Vás, že byla vyhlášena výzva na podporu sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče . Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.

 
28. 06. 2013

Krátký dotazník ESF

Vážení návštěvníci webu a registrovaní uživatelé, jménem řídícího orgánu OP LZZ se na vás obracíme s prosbou o vyplnění krátkého on-line dotazníku.

 
28. 06. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 7. 2013

V pondělí 1. července 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikaceBenefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
27. 06. 2013