Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Prezentace ze semináře pro žadatele ve výzvě č. B5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele ve výzvě č. B5 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

 
24. 04. 2013

Důležité upozornění u výzvy č. A7 (zadávání zakázek)

Na stránce výzvy č. A7 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, bylo uveřejněno důležité upozornění týkající se výkladu metodického pokynu pro zadávání zakázek a postupu podle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách.

 
24. 04. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 5. 2013

Ve čtvrtek 2. května 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
24. 04. 2013

Vyhodnocení dotazníkového šetření - oblast podpory 3.2

Upozorňujeme, že bylo uveřejněno vyhodnocení dotazníkového šetření mezi příjemci a hodnotiteli oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, který proběhl v listopadu 2012. Cílem bylo získat zpětnou vazbu při přípravě programového období 2014-2020 a při vyhlášení výběrového řízení na dodavatele aktualizace Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti.

 
22. 04. 2013

Navýšení alokace pro výzvu č. 94

Informujeme žadatele, že byla navýšena alokace prostředků rozdělovaných ve výzvě č. 94, umožňující podporu části projektů umístěných v zásobníku projektů.

 
22. 04. 2013

Důležité upozornění k přípravě zadávací dokumentace

Při přípravě zadávací dokumentace postupujte podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (příručka D9) a dalších uveřejněných pomůcek. Upozorňujeme, že zadávací řízení uveřejněná na těchto stránkách nejsou před zveřejněním kontrolována poskytovateli dotací, a proto mohou obsahovat chyby.

 
18. 04. 2013

Prezentace na seminář pro příjemce ve výzvě č. 36

Upozorňujeme, že byly zveřejněny prezentace na seminář pro příjemce ve výzvě č. 36 OP LZZ, oblast podory 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků, který se koná 19. 4. 2013 v Praze.

 
18. 04. 2013

Konzultace pro příjemce ve výzvách č. 74 a 91

Dovolujeme si upozornit na termíny osobních konzultací pro příjemce v rámci výzev č. 74 a 91 OP LZZ (oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti). Konzultace se budou konat v Praze 2 a budou na nich přítomni projektoví a finanční manažeři Odboru implementace fondů EU. Kapacita konzultací je omezena, proto je nutná včasná registrace.

 
15. 04. 2013

Prodloužení výzvy č. 87

Upozorňujeme, že žádosti v rámci výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - podpora sociální integrace a sociálních služeb, bude možné předkládat až do 28. 6. 2013. Revidovaný text výzvy platný pro žádosti podané od 1. 5. 2013 včetně bude zveřejněn 30. 4. 2013.

 
10. 04. 2013

Revize výzvy č. 87

Upozorňujeme, že k 30. 4. 2013 byl uveřejněn revidovaný text výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
10. 04. 2013

Výsledky výzvy č. 95

Dne 8. 4. 2013 byly zveřejněny výsledky 2. uzávěrky výzvy č. 95 OP LZZ, oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
08. 04. 2013

Výsledky výzvy č. 92

Dne 8. 4. 2013 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 92 vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.1 - Adaptabilita a konkurenceschopnost OP LZZ.

 
08. 04. 2013

Výsledky výzvy č. A4

Upozorňujeme, že u výzvy č. A4 OP LZZ zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku (oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) byly zveřejněny výsledky.

 
02. 04. 2013

Prezentace ze semináře k Age Managementu a Gender Mainstreamingu

Dovolujeme si upozornit, že byly publikovány prezentace ze semináře věnovaného výstupům z mezinárodních tématických sítí pro Age Management a Gender Mainstreaming.

 
02. 04. 2013

Osobní konzultace k výzvě č. B5

Dovolujeme si upozornit na možnost osobní konzultace projektových záměrů ve výzvě č. B5 (oblast podpory 3.4 OP LZZ) v sídle řídicího orgánu.

 
26. 03. 2013

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 4. 2013

V úterý 2. dubna 2013 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
26. 03. 2013

Prezentace k výzvě č. B2

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. B2 OP LZZ, oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce.

 
25. 03. 2013

Osobní konzultace pro žadatele ve výzvě B2

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost osobní konzultace pro projektové záměry k vyhlášené výzvě č. B2 v oblasti podpory 5.1 v sídle Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
22. 03. 2013

Výsledky výzvy č. 94

Dne 21. 3. 2013 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 94 vyhlášené v rámci oblasti podpory 1.1 - Adaptabilita a konkurenceschopnost OP LZZ.

 
21. 03. 2013

Vyhlášení výzvy č. B3

Dne 25. března 2013 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR výzvu č. B3 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
21. 03. 2013