Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Cílem prioritní osy 1 je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení.

Prioritní osa 1 - Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do:

  • rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací,
  • rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání,
  • zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Prioritní osa 1 je implementována prostřednictvím dvou následujících oblastí podpory:

LETÁK