Příručka D5

Na této stránce naleznete ke stažení všechny verze Metodiky způsobilých výdajů D5.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE:

Aktuální odkaz na per diems (kap. 2.2.3 a 3.2.3) naleznete zde (v anglickém jazyce).

Řídicí orgán vydal 9. 5. 2014 dokument Časté chyby týkající se nepřímých nákladů OP LZZ. Cílem tohoto dokumentu je seznámit příjemce s chybami, kterých se často dopouští při vykazování přímých nákladů v žádostech o platbu, kdy mezi tyto náklady mylně zařazují i náklady spadající do nepřímých nákladů. To následně vede k opravám monitorovacích zpráv a případně ke krácení žádostí o platbu.