Zpět

Pomoc cizincům s dětmi

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) pomáhá cizincům v rámci projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost najít legální zaměstnání v České republice. Dosud se zapojilo do programu více než padesát lidí. Celkem by jich mělo být 124.

Ne všichni cizinci mají v České republice jednoduchý život. Problémem je nejen jazyková bariéra, ale také neznalost místních zákonů, práv a povinností. Pokud vezmeme v potaz, že někteří cizinci jsou navíc rodiče malých dětí, není jejich situace na trhu práce záviděníhodná. Právě pro tyto lidi připravila OPU projekt, jehož prostřednictvím nabízí bezplatné poradenství a pomoc při řešení problémů a odstranění diskriminace na pracovním trhu. Účastníci mají možnost vzdělávat se nejen v oblasti zaměstnaneckých práv, ale také rodičovských kompetencí.

„Pomocí kurzů češtiny a rekvalifikací se snažíme zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny. A mysleli jsme i na zaměstnavatele,“ popisuje Roman Varga z OPU. Snažíme se firmy motivovat k zaměstnávání cizinců jako znevýhodněné skupiny na legálním trhu práce. Velmi vítáme vstřícné jednání ze strany zaměstnavatelů. A klademe důraz na využívání flexibilních forem práce, například zkrácení pracovních úvazků nebo pružné pracovní doby tak, aby naši klienti měli šanci sladit svůj osobní život s pracovními povinnostmi“.

Rodiče šesti dětí z Barmy nebo otec rodiny z Čečenska – to jsou dva příklady konkrétních lidí, kterým prostřednictvím úspěšného projektu OPU pomohla. Díky jeho realizaci se barmským manželům i otci z Čečenska podařilo najít práci na plný úvazek. „V současné době je přínosem každý posun klientů směrem k lepšímu postavení na trhu práce, to znamená úspěšné absolvování rekvalifikačního kurzu, zlepšení komunikace v ČJ, nebo zvýšení sebevědomí a s tím provázaná kvalitní sebeprezentace,“ vypočítává Roman Varga.

Sepsání projektové žádosti bylo pro autory projektu v celém procesu to nejlehčí. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale i ta projektová žádost, která neprojde schvalovacím sítem, je pro firmu cennou zkušeností a může být pro ni užitečná,“ doporučuje Roman Varga dalším případným zájemcům o evropské peníze. „Minimálně si organizace uvědomí a dá i písemně dohromady, co by chtěla dělat, kolik peněz na to potřebuje a jak by bylo možné tu či onu aktivitu realizovat. Výhodou samozřejmě je, pokud máte k ruce člověka, který už nějaké zkušenosti s přípravou projektu má,“ shrnuje.

 

Příjemce

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Název

Podpora žen a mužů (cizinců) s malými dětmi na trhu práce ve Středočeském kraji

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. 10. 2009

Ukončení

30. 9. 2011

Náklady

2 867 990 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.4.04/26.00151

Web

http://www.opu.cz

 

 


Otevřít galerii
 
6.6.2018