Časté nejasnosti a otázky spojené s publicitou

1. Povinné minimum publicity OP LZZ vyplývající z Manuálu pro publicitu OP LZZ není to samé, co publicitní aktivity, které v rámci vašeho projektu provádíte.

-         minimum publicity = povinná loga, uvádí všichni příjemci bez ohledu na typ projektu; hlavním cílem je propagace programu, fondu, EU (kdo peníze dává);

-         publicitní aktivity = aktivity specifikované v projektové žádosti závislé na typu projektu; zejména jde o propagaci projektu (na co se peníze dávají).

 

2. Povinná loga OP LZZ je obecně třeba používat na dokumentech spojených s projektem a materiálech, které jsou z projektu hrazeny, neznamená to ale, že v praxi musí být úplně všude – pokud si budete kupovat papír, obálky a tužky, které budou sloužit pro běžnou administrativu, loga na nich být nemusí. Stejně tak nemusí být loga na dokumentech, které jsou generovány strojově. Naopak loga by být měla např. na zadávací dokumentaci, smlouvě s dodavatelem či na propagačních předmětech.

-          ANO: smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny atd.

-          NE: kancelářské potřeby pro běžnou administrativu, faktury a objednávky (generované strojově)

Pokud někam loga dát zapomenete, je možné použít samolepku nebo razítko, které si necháte vyrobit.

 

3. Povinná loga OP LZZ ani logo příjemce/projektu není třeba uvádět pouze v řadách, které jsou ke stažení zde. Nicméně pokud se publicitou chcete zabývat co nejméně, doporučujeme používat právě tyto řady.

Pokud řadu použijete a budete do ni vkládat své (příjemcovo/projektové) logo, je třeba dodržet pravidla, která jsou nastavena Manuálem pro publicitu a vizuální identitu.

 

4. Logo MPSV příjemci nemusí používat – používá jej na svých materiálech Řídící orgán, který spadá pod ministerstvo.

 

5. Větu „Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.“ není třeba v tištěné podobě používat. Povinná byla v minulém programovém období. Nyní je třeba touto informací uvádět akce (semináře, školení) financované z projektu – tzn. je třeba ji na úvod říci.

 

6. Je třeba dávat si pozor na barevnou a černobílou verzi log, která se liší od černobílé kopie barevných log. Žádná verze není předepsána, je na vašem zvážení, jakou tiskárnu či kopírku používáte atd. Hlídat si je třeba i to, aby se loga při zvětšování či zmenšování nezdeformovala.

 

7. Obecně je třeba označovat místnosti, kde se konají semináře, povinnými logy OP LZZ. Obdobně je třeba označit logy certifikáty – a zároveň platí, že loga dodavatelů na certifikátech být nesmí (použít lze pouze text názvu atp.). Označení školících místností a certifikátů ale není třeba vyžadovat u kurzů, které jsou pořádány pro veřejnost, nikoli konkrétně pro příjemce.

        ANO: kurz pořádaný konkrétně pro příjemce

        NE: kurz pro veřejnost, kterého se příjemce pouze účastní

Pro označení místnosti není třeba tisknout plakát, stačí například větší čtvrtka s logy – důležité je, aby cedule byla dostatečně velká a viditelná, aby bylo zřejmé, že v místnosti probíhá projekt financovaný z evropských fondů.

Vlaječky ČR a EU není třeba používat.

 

8. Vložení prezentace na web je povinné pro všechny příjemce (součást „závazného balíčku“ z Manuálu pro publicitu OP LZZ). Doporučujeme prezentaci vložit při zahájení projektu. Rovněž pokud budete na web vkládat zadávací řízení, je třeba napřed vložit tuto prezentaci. Prezentace se vkládá prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře, kde je několik kolonek, do kterých vyplníte požadované informace. Formulář můžete sami dle potřeby editovat.