Podpora provozu stávajících zařízení

Většině projektů OPZ již skončila realizace během první poloviny roku 2022, výjimkou jsou pouze projekty v mimořádných výzvách č. 141 a 142 OPZ na vytvoření kapacit nových DS, u kterých se předpokládá konec harmonogramu nejpozději do 30. 9. 2023.

V novém operačním programu OPZ+, s výjimkou podpory organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, nepředpokládáme financování provozu již evidovaných dětských skupin, které splňují předpoklady pro nárok na příspěvek na provoz ze státního rozpočtu.

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE