Starší operační programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2007-2013

Evropský sociální fond (ESF) byl jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Jeho hlavním posláním bylo rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Pro období 2021–2027 se ESF transformoval na ESF+.

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze, byly:

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze, byly:

Příklady podporovaných projektů

Zajímá vás, které projekty již byly z fondů ESF podpořeny? Prohlédněte si příběhy projektů a jejich účastníků.