Back

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 (ZRUŠEN)

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 (ZRUŠEN)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která vytváří rámec a podmínky pro výzvy MAS a návazné projekty.

Trvání akce: 22. 5. 2019  09:30  — 22. 5. 2019  14:30 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: budova MPSV, zasedací místnost č. S27
Program:

Seminář bude v první části zaměřen především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu. V druhé části pak zejména na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Doporučujeme Vám si s sebou přinést Pokyny pro vyplnění ZoR a ŽoP v IS KP14+, viz  https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz a Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, viz https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob.

Vzhledem k tomu, že se budou obsahově obě části semináře prolínat, není možné se přihlásit pouze na jednu část semináře.

Pravidla účasti:

 • Seminář je určen pouze pro příjemce ve výzvách MAS a zástupce těchto MAS. Z kapacitních důvodů je opakovaná účast na semináři možná pouze po předchozí domluvě.
 • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování a podobně).

Další informace:

Další termíny semináře naleznete na stránce výzvy.

Kontakt:
Odkaz na související výzvu/y:
 
Vytvořeno: 23. 10. 2018
 
Aktualizováno: 14. 5. 2019
 
Intended for: Příjemce

Documents

Title
Size
Status
Downloads count
Last modified
 • null Archiv
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu prorodinných opatření
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti
 • null Prezentace ze semináře pro příjemce
 • 389k
  Approved
  470x
  May 26, 2017 10:59 AM
 • 3.8MB
  Approved
  757x
  Jun 5, 2017 4:39 PM
 • 4.1MB
  Approved
  462x
  Oct 17, 2017 10:10 AM
 • 1.4MB
  Approved
  499x
  Oct 18, 2017 4:15 PM
 • 4.1MB
  Approved
  561x
  Feb 5, 2018 3:57 PM