Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 24. 8. 2020

Místo konání: Praha

 
04. 06. 2020
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 29. 6. 2020

Místo konání: Praha

 
04. 06. 2020
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 10. 6. 2020

Místo konání: Praha

 
11. 12. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - ZRUŠEN

Trvání akce: 15. 4. 2020

Místo konání: Praha

 
11. 12. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 5. 2. 2020

Místo konání: Praha

 
11. 12. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 4. 12. 2019

Místo konání: Praha

 
09. 07. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 23. 10. 2019

Místo konání: Praha

 
09. 07. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 11. 9. 2019

Místo konání: Praha

 
09. 07. 2019
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 19. 6. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 (ZRUŠEN)

Trvání akce: 22. 5. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 25. 4. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 19. 3. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 21. 2. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 23. 1. 2019

Místo konání: Praha

 
23. 10. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 13. 12. 2018

Místo konání: Praha

 
15. 06. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 21. 11. 2018

Místo konání: Praha

 
15. 06. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 18. 10. 2018

Místo konání: Praha

 
15. 06. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 27. 9. 2018

Místo konání: Praha

 
15. 06. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 15. 8. 2018

Místo konání: Praha

 
15. 06. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Trvání akce: 20. 6. 2018

Místo konání: Olomouc

 
26. 03. 2018
 
Určeno pro: Příjemce

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null Archiv
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu prorodinných opatření
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti
 • null Prezentace ze semináře pro příjemce
 • 389k
  Uveřejněno
  446x
  26.5.2017 10:59
 • 4MB
  Uveřejněno
  714x
  5.6.2017 16:39
 • 4,4MB
  Uveřejněno
  441x
  17.10.2017 10:10
 • 1,4MB
  Uveřejněno
  475x
  18.10.2017 16:15
 • 4,4MB
  Uveřejněno
  507x
  5.2.2018 15:57

Hodnocení_projektů_sociálního_podnikání_16.10.2017.pptx

18.10.2017 16:15 PPTX Prezentace

Dne 16. 10. 2017 proběhl workshop k hodnocení projektů pro MAS, který uspořádalo odd. projektů CLLD ve spolupráci s odd. projektů sociálního podnikání. Šlo o první workshop, specificky zaměřený na téma sociálního podnikání, který volně navazoval na obecný workshop k hodnocení projektů pro MAS.
Účastníci workshopu pracovali ve skupinách se cvičným projektem, který jim byl zaslán s časovým předstihem. Šlo o reálný projekt, na kterém si zástupci MAS vyzkoušeli věcné hodnocení podle kritérií používaných v OPZ – potřebnost, účelnost, proveditelnost a efektivnost a hospodárnost (MAS si mohou zvolit vlastní kritéria věcného hodnocení, vždy však musí vyhodnotit projekty podle aspektů kvality - viz Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020). Jako nejvíce časově náročné se ukázalo hodnocení efektivnosti a hospodárnosti, jelikož v tomto kritériu se v případě sociálního podnikání nehodnotí pouze rozpočet, ale také finanční plán, který musí být zpracován na tři roky po jednotlivých čtvrtletích (nedílnou součástí projektové žádosti v rámci aktivit na podporu sociálního podnikání je podnikatelský plán včetně finančního plánu v excelu).
Účastníci workshop vyhodnotili jako velmi potřebný, a to zejména s ohledem na složitost tématu sociálního podnikání. Shodli se však na tom, že využijí možnosti najmout si externího experta na vypracování odborného posudku, který je povinným vstupním podkladem pro jednání výběrového orgánu MAS (posudek může zpracovat i některý z členů výběrového orgánu MAS).
Občerstvení na workshop dodal sociální podnik Mezi řádky, který zaměstnává lidi s lehčím mentálním postižením.
V pořádání workshopů k hodnocení projektů pro MAS bude odd. projektů CLLD pokračovat i v příštím roce.

Stáhnout soubor (1,4MB)
Staženo 475x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 60

1   60

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PPTX PPTX
Hodnocení_projektů_sociálního_podnikání_16.10.2017.pptx
1,4MB 18.10.2017 16:15