Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Číslo: 076

Platnost od: 1. 11. 2018 08:00

Platnost do: 15. 3. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 1. 2019 12:00

Alokace v Kč: 160 000 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:59:33

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení

Semináře pro žadatele

Semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 1. 11. 2018
 
Aktualizováno: 22. 1. 2020
 
 
Intended for: Veřejnost, Žadatel