Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Číslo: 122

Platnost od: 19. 10. 2015 00:00

Platnost do: 1. 3. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2015 00:00

Alokace v Kč: 597 100 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:57:40

Specifický cíl:
  • Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
    Investiční priorita:
  • 1.4 Modernizace institucí trhu práce
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Oprávněnými žadateli jsou pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 19. 10. 2015
 
Aktualizováno: 30. 5. 2019