Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při přípravě zadávací dokumentace postupujte podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (příručka D9) a využijte i další pomůcky, které jsou zveřejněné na stránce příručky D9 v části Důležitá upozornění pro příjemce.

Zadávací řízení uveřejněná na těchto stránkách nejsou před zveřejněním kontrolována poskytovateli dotací, a proto mohou obsahovat chyby.

Nejčastěji dochází k následujícím pochybením: 

  • Při vymezování kvalifikačních předpokladů nejsou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

Např.: Zakázaný požadavek na doložení referencí o realizaci zakázky pro projekty ESF/SF.

  • Kvalifikační předpoklady jsou nastaveny nepřiměřeně, tzn. neúměrně charakteru poptávaného plnění a výši předpokládané hodnoty nabídky.

Např.: Požadavek na velké množství referenčních zakázek a jejich neúměrná hodnota, nepřiměřený požadavek na výši obratu, délku působení na trhu atp., což omezuje okruh vhodných dodavatelů

  • Jako hodnotící kritéria jsou používány požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Např.: Jsou hodnoceny reference, zkušenosti lektorů, kvalita realizačního týmu

  • Jsou použity zakázané metody hodnocení nabídek

Např.: Výsledek hodnocení jednotlivých nabídek závisí na počtu došlých nabídek (tj. hodnocení podle vzorce obsahujícího počet nabídek) nebo použití předem stanovených fixních bodových rozdílů mezi první, druhou a dalšími nabídkami (např. první nabídka obdrží 100 bodů, druhá nabídka 75 bodů atd.)

Veškerá tato pochybení jsou postihována uložením finanční korekce, důrazně proto doporučujeme se těchto pochybení vyvarovat a nepřejímat automaticky pasáže ze zadávacích dokumentací ostatních zadavatelů.