K čemu slouží konzultace projektových záměrů

 • cílem konzultace je vzájemné pochopení Krátkého projektového záměru (KPZ), zda se hodí do některé z plánovaných výzev na sociální inovace a do které, nabízí možnost projít nejasné oblasti, zodpovědět otázky týkající se jednotlivých částí záměru (např. testování, rozhovory)
 • alespoň jedna osobní konzultace KPZ je povinná, na základě jejího absolvování Vám bude vydáno Potvrzení o konzultaci, které je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na sociální inovace
 • každý může absolvovat maximálně 2 osobní konzultace a 1 neosobní (e-mail, telefon) konzultaci KPZ
 • v případě využití konzultace ještě před oficiálním vyhlášení výzvy doporučujeme, aby druhá konzultace proběhla až po jejím vyhlášení, kdy bude zveřejněn celý obsah výzvy a jejích příloh

Co mám udělat, když mám projektový záměr a chci ho konzultovat

 • projít si Principy inovačních projektů, Schéma výzev a bližší informace k plánovaným typům výzev (Modelové situace) - viz níže
 • promyslet, do kterého typu plánované inovační výzvy (vývoj řešení nebo šíření) se můj záměr hodí a dle toho vybrat formulář KPZ
 • vyplnit formulář KPZ pro konzultaci a zaslat ho na inovace@mpsv.cz
 • obdržíte od nás odpověď v řádu několika dnů, že jsme Váš KPZ přijali a zašleme vám návrh termínů pro první konzultaci

Na co je potřeba myslet při vyplňování KPZ

  Inkubační fáze vývoje řešení   Inkubační fáze šíření
 • dobře vymezte problém, který chcete prostřednictvím projektu zlepšit a podložte ho daty či zkušeností, vyhněte se nepodloženým tvrzením
 • zkuste na problém nahlížet očima těch, kterých se týká
 • nezdráhejte se napsat, že něco zatím nevíte nebo si s něčím nevíte rady
 • držte se otázek v KPZ a odpovídejte i na jednotlivé podotázky, jsou důležité
 • potkejte se se svými klienty či osobami, jejichž problémy chcete řešit a udělejte s nimi alespoň jeden rozhovor s cílem zjistit jejich pocity a potřeby, jak vnímají svou situaci
 • rozhovor přepište do formuláře KPZ pro konzultaci
 • nezapomeňte uvést také vaše dojmy z rozhovoru, co Vás třeba překvapilo

 

 • dobře popište metodu/přístup/know how, který se Vám osvědčil a který chcete prostřednictvím projektu šířit. Podložte ho daty či zkušeností, vyhněte se nepodloženým tvrzením
 • držte se otázek v KPZ a odpovídejte i na jednotlivé podotázky, jsou důležité
 • nezdráhejte se napsat, že něco zatím nevíte nebo si s něčím nevíte rady
 • poznejte blíže alespoň jednu organizaci, do které by se Vaše metoda/přístup daly přenést
 • proveďte např. rozhovor s někým, kdo by měl na změnu vliv
 • zkušenosti sepište do KPZ

 

 

 

 

 

 

 

Důležité dokumenty 

Inkubační fáze vývoje řešení  Inkubační fáze šíření
                

Kontakty (oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce)

 • Eva Holubcová - 950 195 737
 • Veronika Pavlovská – 950 192 991
 • Štěpán Rezek – 950 192 634