Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Mezinárodní síť EURoma+

Na činnost EURomy navazuje mezinárodní síť Reinforcing policy learning for Roma inclusion. Ta si klade za cíl posílit práci sítě EURoma pro větší dopad a účinnost strukturálních fondů ve prospěch romské inkluze prostřednictvím dosažení vyššího politického závazku k procesu plánování v souvislosti s programových obdobím 2014-2020. Síť sdružuje zástupce 8 členských států (BG, CZ, ES, GR, H, I, RO, SK) a je plánována na 2 roky (2013-2014). První setkání partnerů sítě proběhlo 28. 5. 2013 v Bruselu za účasti zástupce Odboru řízení pomoci z ESF a Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Dne 9. října 2013 proběhlo na MPSV setkání se zástupci dané sítě, z něhož byly publikovány výstupy setkání (tzv. Joint report on the use of Structural Funds for Roma inclusion based on country-by-country meetings - dlouhá/krátká verze).

V rámci sítě proběhly rovněž 2 workshopy (Madrid). První se uskutečnil 13. - 14. 11. 2014 na téma monitoringu a evaluace dopadů ESIF projektů. Druhý workshop proběhl 12. - 13. 1. 2015 a byl zaměřen na mainstreaming aktivit na podporu integrace Romů v rámci ESIF.

Finální konference byla uspořádána 23. 1. 2015 v Bruselu a v současnosti se provádí nezávislá evaluace činnosti a výstupů sítě, do které je zapojeno i MPSV (odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace).

Více informací naleznete na www.euromanet.eu.

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Marcinková, M.A. (veronika.marcinkova@mpsv.cz)

Dokumenty ke stažení:

  • Joint report on the use of Structural Funds for Roma inclusion based on country-by-country meetings (dlouhá/krátká verze)