Oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Cílem oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit je především intenzivní podpora a rozvoj stávajících i nových sociálně preventivních programů a sociálních služeb realizovaných v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách.

Podpora bude směřována na přímou podporu jednotlivců v procesu sociálního začleňování, na vzdělávání subjektů působících v dané oblasti, ale i na samotné vzdělávání cílové skupiny. Nezanedbatelná oblast podpory bude také směřována na změnu negativního přístupu a postoje veřejnosti a na změnu veřejného mínění majoritní společnosti proti sociálně vyloučeným romským komunitám. Podporované aktivity budou významně doplňovány jednotnou systémovou podporou z národní úrovně.

 

V listopadu 2012 proběhlo dotazníkové šetření mezi příjemci a hodnotiteli oblasti podpory 3.2 s cílem získat zpětnou vazbu při přípravě programového období 2014-2020 a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele aktualizace Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Vyhodnocení je ke stažení zde: