1) Kde se dá najít definice indikátorů?

 

Definice indikátorů naleznete v příručce D8 – Metodika monitorovacích indikátorů - http://www.esfcr.cz/documents/21802/734980/D8_Metodika_monitorovac%C3%ADch_indik%C3%A1tor%C5%AF_1_2.pdf/91441a5b-96c2-4e2a-93c5-c66b7699eb3a

 

 

2) Jaký je rozdíl mezi indikátorem 07.41.00 a 07.46.13?

 

Monitorovací indikátor 07.41.00 počet podpořených osob – celkový počet osob, které v rámci projektu získali podporu. Každá osoba se započítává pouze jednou, tj. pokud bude  v rámci projektu vyškoleno 20 osob, hodnota indikátoru bude 07.41.00 bude 20. Monitorovací indikátor 07.46.13 počet úspěšných absolventů kurzů – osoba, která ukončila kurz stanoveným způsobem. Každá osoba se započítává tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončí stanoveným způsobem, tj. pokud bude  v rámci projektu vyškoleno 20 osob, všech 20 osob se zúčastní tří školení, hodnota indikátoru 07.46.13 bude 60.

 

3) Co se stane v případě, že nebudou dodrženy hodnoty monitorovacích indikátorů?

 

V případě nesplnění hodnoty monitorovacích indikátorů uvedených v žádosti je postupováno v souladu s příručkou D8 Metodika monitorovacích indikátorů - /web/guest/-/desatero-prirucek-op-lzz , kde je uvedeny sankce při nesplnění monitorovacích indikátorů.

 

 

4) Jaký je ve výzvě č. 35 rozdíl mezi indikátorem 074100 "Počet podpořených osob - celkem" a 074110 "Počet podpořených osob - klienti služeb"? Jsou zaměstnanci účastnící se školeni zároveň klienty služeb?  

 

Ano, účastníci školení jsou v tomto případě zároveň klienty služeb. Výše MI 07.41.00 a 07.41.10 bude tedy stejná.

 

 

 

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 13.7., 7.9. 2009