Monitorovací výbor OPZ+

Monitorovací výbor OPZ+ byl zřízen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2021 ze dne 24. června 2021. Jeho záměrem je posuzování provádění programu a sledování pokroku v plnění stanovených cílů.

Členy MV jsou zástupci řídicího orgánu OPZ+, příslušných orgánů veřejné správy (např. MMR, MF, jiných programů), hospodářských a sociálních partnerů, subjektů zastupující občanskou společnost, včetně nevládních organizací a subjektů zodpovědných za prosazování sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a nediskriminace. Každý člen monitorovacího výboru má hlasovací právo. Výboru vždy předsedá zástupce řídicího orgánu a v roli poradců se ho účastní i zástupci Evropské komise.  Aktuální seznam členů monitorovacího výboru je dostupný v dokumentech níže.

K tomu, aby si zástupci MV byli vědomi povinností týkajících se ochrany i důvěrnosti údajů a bránících možnému střetu zájmů, slouží statut MV OPZ+.

MV se schází nejméně jednou za rok a informace z jednotlivých zasedání jsou k dispozici také v dokumentech níže.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
  • null Hlasování per rollam
  • null Zasedání monitorovacího výboru OPZ+
  • 102k
    Uveřejněno
    905x
    26.3.2024 11:58

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno
ZIP ZIP
2. zasedání monitorovacího výboru OPZ+ (14. 12. 2022)
1,3MB 3.1.2023 16:55