Obsah:

 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů JPD 3 verze 2.0 (platná od 1.7. 2006)
  Na této stránce naleznete formuláře pro Monitorovací zprávu programů OP RLZ i JPD 3. Nedílnou součástí Monitorovací zprávy je i tzv. monitorovací benefit, který slouží k uvedení plnění monitorovacích indikátorů realizovaného projektu. Monitorovací zprávu spolu s monitorovacím benefitem vyplňte a odevzdejte dle pokynů uvedených v „Příručce pro příjemce“ a v „Právním aktu o poskytnutí podpory“.
 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů JPD 3 verze 2.1 (platná od 15.2. 2007)
  Důvodem úpravy Monitorovací zprávy a jejích příloh je udělení výjimky z „Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programovací období 2004-2006“ Ministerstvem financí pro programy spolufinancované z ESF v gesci MPSV. Tato výjimka umožňuje zjednodušení dokladování uznatelných výdajů do výše 5 000 Kč při předkládání Žádosti o platbu – viz Pokyny k vyplnění Monitorovací zprávy verze 2.1.
  Vzhledem k tomu bude možné verzi 2.0 Monitorovací zprávy předkládat pouze do 14.3.2007 (rozhodující je datum doručení Monitorovací zprávy, nikoliv datum podání zásilky na poště) – pokud poskytovatel finanční podpory nerozhodne jinak.
  Od 15.3.2007 bude možné předkládat pouze Monitorovací zprávu verze 2.1 – pokud poskytovatel finanční podpory nerozhodne jinak.
  V případě pochybností kontaktujte poskytovatele finanční podpory.

 

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna