Možnosti financování nových dětských skupin

 

Propagační foto

Příjem žádostí do mimořádných výzev OPZ (výzva č. 141 (celá ČR mimo Prahu) a výzva č. 142 (hl. m. Praha)) na vytvoření kapacit nových dětských skupin byl ukončen k 30. 6. 2022.

 

Propagační foto

První Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 18. 3. 2022. Příjem žádostí o podporu byl ukončen dne 30. 11. 2022. Ve třech kolech bylo předloženo dohromady 53 žádostí s požadovaným rozpočtem 798 mil. Kč. V současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí a zároveň se připravuje Výzva další, jejíž vyhlášení je plánováno na přelom roku 2022/23.

Text proběhlé výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Propagační foto

V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou zahájení provozu v období před vznikem nároku na státní příspěvek. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 1,7 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.

 

Propagační foto

 

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence DS, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz DS ze státního rozpočtu (vyjma organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, kterým bude příspěvek na provoz vyplácen pomocí prostředků z OPZ+).

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Propagační foto

V novém operačním programu OPZ+ byla dne 2. 11. 2022 vyhlášena výzva 03_22_034 na podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací. Cílem výzvy je podpora stability již existujících dětských skupin v rámci OSS a PO OSS, které nemohou čerpat příspěvek v rámci státního financování dle novely zákona č. 247/2014 Sb., a vytvoření časového prostoru pro vyjednání koordinovaného přístupu v rámci veřejné správy. Uznatelnost výdajů ve výzvě je nastavena zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Příjem žádostí o podporu je stanoven od 2. 11. 2022 do 28. 2. 2023.Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě - Přehled výzev - www.esfcr.cz. Pro případné dotazy můžete využít fórum Dětské skupiny OPZ+ (výzva 034) - www.esfcr.cz.

 

 

Další možnosti financování nových zařízení

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
    • V programovém období 2021 – 2027 se počítá s podporou navyšování kapacit a vzniku nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Specifický cíl 5.1 IROP bude podporovat investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících kapacit či vznik nových kapacit. IROP je investiční operační program a součástí přímých nákladů nebudou provozní výdaje.
    • Více informací k případným možnostem podpory naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/