Zpět

Integrované územní investice – sociální začleňování

Integrované územní investice – sociální začleňování

Číslo: 033

Platnost od: 17. 10. 2022 08:00

Platnost do: 5. 5. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 254 800 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:21

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 033


 
Uveřejněno: 17. 10. 2022
 
Aktualizováno: 21. 11. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel