Zpět

Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti

Číslo: 052

Platnost od: 14. 3. 2023 09:00

Platnost do: 1. 6. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 3. 2023 09:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:40:59

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Zápis z jednání výběrové komise:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 14. 3. 2023
 
Aktualizováno: 16. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel