Zpět

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Číslo: 054

Platnost od: 21. 8. 2023 12:00

Platnost do: 5. 10. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 9. 2023 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:08:36

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 054

Semináře pro žadatele:

Zápis z jednání výběrové komise:

Prezentace ze semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 21. 8. 2023
 
Aktualizováno: 30. 4. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel