Zpět

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Číslo: 054

Platnost od: 21. 8. 2023 12:00

Platnost do: 5. 10. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 9. 2023 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:51

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňování

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 21. 8. 2023
 
Aktualizováno: 27. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel