Zpět

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Číslo: 099

Platnost od: 20. 10. 2022 12:00

Platnost do: 28. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2023 11:26:00

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní
 

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:

Otázky a odpovědi
 

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 20. 10. 2022
 
Aktualizováno: 24. 5. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel