Zpět

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Číslo: 099

Platnost od: 20. 10. 2022 12:00

Platnost do: 28. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:07:36

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 099

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 20. 10. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel