Priorita 5 - Technická pomoc

Globálním cílem technické pomoci je zajištění řádné implementace JPD 3 prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu. Technická pomoc zahrnuje aktivity, které umožní přípravu, realizaci a vyhodnocení efektů realizace JPD 3. Dále zprostředkuje výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Technická pomoc bude sloužit i pro účely publicity a k expertní pomoci pro řídící orgán programu – MPSV.

Priorita zahrnuje následující 2 opatření:

  • Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací
  • Opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti