Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00025
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí - Nový začátek

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00225
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Pařížská předměstí varují

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00035
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inovativní prosazování sociálního podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00211
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00272
Datum zahájení: 31. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00360
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zaměstnávání zdravotně postižených v pobytových zařízeních

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00465
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Trojlístek

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00091
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00438
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Bilanční diagnostika

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00070
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2013

 
22. 04. 2017
 

Integrace cizinců na trhu práce v ČR:posílení role českých měst

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00030
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

IKOZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00161
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00385
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zahrady u Splavu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00347
Datum zahájení: 17. 12. 2012
Datum ukončení: 16. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj místního partnerství a trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00132
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Networking v podporovaném zaměstnávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00443
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

JOB after 50 - DUTCH MIRACLE

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Transfer, aplikace, pilotáž a replikace modifikovaného systému Kofoedovy školy v prostředí ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00231
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00241
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017