Zpět

3S - šíření efektivního modelu pečovatelské služby

Registrační číslo: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002211

Cílem projektu je upscaling pilotně ověřeného a validovaného modelu, jehož zavedení snižuje náklady na 50% oproti výchozímu stavu při zachování kvality a dostupnosti poskytované sociální služby. V 1. fázi upscaling zavádí model do praxe 10 nových poskytovatelů (lokalizací) v celkovém rozsahu 35 000 odpečovaných hodin ročně. Cílem 2. fáze je zpřístupnění standardizované metodiky modelu a poznatků z její replikace (metodiky replikace) dalším zájemcům o využití a jejich podpora.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.
 • IČ: 02010020
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelská
  • Číslo popisné: 548
  • Městská část: Hylváty
  • Město: Ústí nad Orlicí
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 8 721 599,76
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 877 026,49

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
31. 7. 2020