Zpět

Age management v praxi - nová kariéra po padesátce

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002408

Projekt je zaměřen na podporu opětovného vstupu anebo návratu osob ve věku 50 a více let v Jihomoravském kraji na trh práce.
V poradenských centrech Brno, Brno-venkov a Vyškov vstoupí do projektu cca 120 účastníků z cílové skupiny. Ti absolvují aktivizační a motivační aktivity, rekvalifikační vzdělávání a rovněž kariérové a individuální poradenství.
Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob zprostředkováním zaměstnání a podporou zahájení SVČ - pro minimálně 40 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

Příjemce

 • Age Management z.s.
 • IČ: 01318063
 • Sídlo:
  • Ulice: Orlí
  • Číslo popisné: 542/27
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 831 150,31
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 852 555,94

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Více informací o projektu


 
3. 8. 2020