Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Číslo: 040

Platnost od: 20. 11. 2015 08:00

Platnost do: 29. 2. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2015 00:00

Alokace v Kč: 297 000 000

Poslední aktualizace dat: 29. 9. 2020 14:28:57

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím diskusního klubu na ESF fóru. 

V textu výzvy došlo k tiskové chybě v telefonních číslech na vyhlašovatele výzvy. Správný formát je 221 92X XXX.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 20. 11. 2015
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020