Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 040 "Podpora zaměstnanosti cílových skupin" je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Číslo: 040

Platnost od: 20. 11. 2015 8:00

Platnost do: 29. 2. 2016 23:59

Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 2. 12. 2015.

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím diskusního klubu na ESF fóru

V textu výzvy došlo k tiskové chybě v telefonních číslech na vyhlašovatele výzvy. Správný formát je 221 92X XXX.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 11. 11. 2015
 
Aktualizováno: 4. 8. 2016