Zpět

Aktivní po pětapadesáti

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009172

Projekt je navazujícím projektem na tři již realizované projekty v rámci OP LZZ a OPZ v okrese Louny. Projekt podporuje zvýšení zaměstnanosti zvolené CS nezaměstnaných osob ve věku 55-64 let (déle než 5 měsíců nezaměst.).Poskytuje motivační, vzdělávací aktivity, poradenské služby, zprostředkování zaměstnání. Důraz je kladen na individ. přístup a komplexní podporu účastníků.Provázanost aktivit povede k zaměstnání osob z CS již v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2018 - 30. 6. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

Příjemce

 • Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
 • IČ: 26548691
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 745
  • Městská část: Žatec
  • Město: Žatec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 796 252,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 846 397,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Více informací o projektu


 
1. 4. 2021