Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Číslo: 075

Platnost od: 27. 9. 2017 09:00

Platnost do: 4. 1. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 9. 2017 09:00

Alokace v Kč: 298 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:19

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 27. 9. 2017
 
Aktualizováno: 15. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel