Zpět

Animoterapie v sociální praxi při řešení problému nezaměstnanosti na venkově

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016072

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. nabídne hiporehabilitaci v sociální praxi, především aktivizaci pomocí koní, s cílem rozvinout sociální kompetence a pracovní návyky a zvýšit tím šanci na uplatnění na trhu práce a ve společnosti osobám ohroženým vyloučením z vybraných cílových skupin. K tomu dobuduje infrastrukturu, zmodifikuje a vytvoří metodiky. Službu poskytne uživatelům z cílových skupin osob ohrožených sociálním vyloučením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Pracovníci v sociálních službách

Příjemce

 • "Vladykův dvůr, z. s."
 • IČ: 27014568
 • Sídlo:
  • Ulice: Roudenská
  • Číslo popisné: 2
  • Městská část: Roudné
  • Město: Roudné
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37007

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 086 895,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 191 805,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021