Zpět

Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833

Obsahem projektu je vytvoření 14 pozic asistentů prevence kriminality, kteří budou působit na území města Ústí nad Labem v lokalitách, které byly vytipovány na základě předchozích zkušeností. V rámci projektu budou asistenti proškoleni, vystrojeni a vybaveni potřebnými pomůckami. Svou činnost budou vykonávat pod dohledem 2 mentorů a bude zajištěna supervize dle zásad MV ČR. Poznatky a zkušenosti získané projektem budou sdíleny v rámci workshopů určených pro města Ústecko-chomutovské aglomerace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Statutární město Ústí nad Labem
 • IČ: 00081531
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 2336/8
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 442 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 607 500,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva

Více informací o projektu


 
8. 6. 2022