Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva

Číslo: 048

Platnost od: 31. 3. 2016 08:00

Platnost do: 28. 6. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 300 171 970

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:23

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.

Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím výborem ITI příslušné strategie. 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE, KTEŘÍ ZALOŽILI ŽÁDOST O PROJEKT VČETNĚ ROZPOČTU DO 22. 11. 2016 DO 15:10 HOD.

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 31. 3. 2016
 
Aktualizováno: 18. 3. 2020