Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Barevné léto

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011597

Realizací příměstských táborů vznikají vhodnější podmínky pro zaměstnanost rodičů dětí. Soběslav a okolní obce se potýkají s nedostatkem nabídky služeb péče o děti v průběhu letních prázdnin. Pracující rodiče potřebují především v průběhu letních prázdnin samostatný program pro své děti, aby mohli vykonávat svou práci, případně hledat nové uplatnění na trhu práce. Velkým přínosem tohoto projektu je i výhodná cena příměstského tábora, která nezatíží rodinný rozpočet.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 4. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Obec Roudná
 • IČ: 00252816
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 46
  • Město: Roudná
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 346 296,37
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 61 111,13

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
25. 11. 2019