Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

BUBLINA2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015848

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzvy 73, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008922
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny je Pasecká 23, 466 02 Jablonec nad Nisou,
-kapacitu dětské skupiny je 10, tj. počet míst,
-celkový harmonogram projektu od 1.3.2020 do 28.2.2022- forma dětské skupiny pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • BUBLINA-JBC, z.s.
 • IČ: 04028929
 • Sídlo:
  • Ulice: Pasecká
  • Číslo popisné: 4228/23
  • Městská část: Jablonec nad Nisou
  • Město: Jablonec nad Nisou
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46602

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 049 792,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 361 728,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020