Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106

Projekt nabízí jedincům, domácnostem či rodinám v bytové nouzi (účastníkům) poskytnutí vhodného standardního bytu a podporu při jeho udržení. Hlavní metodou práce je soubor principů Housing first. Jedná se o poskytnutí bytu bez nutnosti předešlé spolupráce, a to na základě podrobné analýzy potřeb a přání zabydlovaného účastníka. Zároveň platí, že účastníci projektu plní povinnosti nájemního vztahu. Projekt je realizován na území města Č. Budějovice jako jeden z nástrojů Koncepce bydlení v Č.B.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2019 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Příjemce

 • Statutární město České Budějovice
 • IČ: 00244732
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Přemysla Otakara Ⅱ.
  • Městská část: České Budějovice 1
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 10 370 869,03
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 830 153,37

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
3. 9. 2019