Zpět

Bystrosvět

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017072

-číslo projektu podpořeného z OPZ , na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008486
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: JINÁ ŠKOLKA, Librantická 224/19, 500 03?Hradec Králové 3
-kapacitu dětské skupiny: 6
-celkový harmonogram projektu: od 01.01.2021 do 30.06.2022
-forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Bystrosvět z. s.
 • IČ: 06486002
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 167
  • Město: Býšť
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53322

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 923 661,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 162 999,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 9. 2021