Zpět

Centrum Prevence-podpory-pomoci ("PPP")

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015891

Hlavním cílem projektu Centrum Prevence-podpory-pomoci ("PPP") je prostřednictvím uceleného programu v rámci sociálního začleňování pomoci cílové skupině projektu, jež se ocitla v tíživých životních situacích spojených se ztrátou zaměstnání, předlužením, exekucemi atd. udržet se, popřípadě navrátit do běžného života a na trh práce.
Hlavním cílem je přímá podpora CS:
- Rozvoj kompetencí;
- Posilování finanční gramotnosti a zvyšování znalosti svých práv a povinností;
- Aktivní adresná pomoc.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 11. 5. 2020 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • Rybička Teplice, z.s.
 • IČ: 05627885
 • Sídlo:
  • Ulice: Luční
  • Číslo popisné: 249
  • Městská část: Chabařovice
  • Město: Chabařovice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40317

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 701 532,18
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 653 211,57

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021